E. websterianus
Đăng ngày 13-07-2016 Lúc 10:23'- 3728 Lượt xem
Giá : 100 000 VND / 1 Cây
     Rất là mạnh mẽ với các gai cứng dáng trụ oai phong, đi kèm là bộ gai vàng óng rất đẹp!
     Giá chỉ 100.000đ/ cây đường kính 4-5cm, cao 6-8cm
Echinocereus websterianus
    Hoa mô tả về chủng loại