Dứa đỏ
Đăng ngày 02-04-2012 Lúc 04:28'- 5447 Lượt xem
Giá : 15 000 VND / 1 Cây

Cây có hình dạng giống với cây dứa ăn trái bình thường, nhưng thân nhỏ hơn nhiều. Các lá có gai nhưng không sắc nhọn, lá nhỏ và  có mầ đỏ dặc trưng rất đẹp. Cây cho hoa nhỏ màu trắng khi đến tuổi trưởng thành, thân có thể mọc ra nhiều cây con và tạo thành những bụi lớn rất đẹp khi trưởng thành.
Giá chỉ 19900/ cây đường kính tán 3-5cm, cao 4-6cm